Regulamin

Regulamin warsztatów wyjazdowych ReTreat Kobiet „NASYCONE”

Warsztaty wyjazdowe:

1. Organizatorem warsztatów wyjazdowych jest firma KALYANII YOGA & QIGONG, Karolina Kurpiel-Zawadzka, z siedzibą w Bergstrasse 1, Bruessow 17236, Niemcy zwana dalej Organizatorem.
2. Warsztaty odbywają się na terenie Villa Vista Mar, 07580 Font de Sa Cala, Majorka, Hiszpania, według programu opublikowanego na stronie internetowej www.kalyaniiyogaqigong.com
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie warsztatów wyjazdowych.

Zasady uczestnictwa:

1. Warunkiem zgłoszenia jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.kalyaniiyogaqigong.com oraz wpłata zaliczki w wysokości 365 Euro i dołączenie potwierdzenia zapłaty we wskazanym miejscu w formularzu zgłoszeniowym.
2. Liczba uczestników tego wyjazdu jest ograniczona, wynosi ona maksymalnie 10 osób. O zakwalifikowaniu na warsztaty wyjazdowe decyduje kolejność wpłat.
3. Minimalna liczba Uczestników wynosi 5 osób. W przypadku niewystarczającej liczby Uczestników Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów, nie później niż 21 dni przed terminem ich rozpoczęcia.
4. Warsztat wyjazdowy ReTREAT Kobiet “NASYCONE” organizowany jest w terminie od 2 – 9 listopada, a szczegóły zawarte są w opisie na stronie www.kalyaniiyogaqigong.com
5. Cena warsztatów wyjazdowych obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie NNW oraz udział we wszystkich wskazanych w programie aktywnościach.
6. Transport na miejsce docelowe Uczestnik pokrywa we własnym zakresie; cena warsztatów nie obejmuje kosztów dojazdu.
7. Uczestnicy wyjazdu zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Uczestnika, przepisów prawa, niniejszego regulaminu oraz ustaleń Organizatora.
8. Podczas trwania warsztatów wyjazdowych obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i środków odurzających.
9. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest uregulowanie Drugiej Tury Opłaty (odliczając zaliczkę), w zależności od daty Rejestracji (Early Birds) na rachunek bankowy do 31.08.2024.
10. W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach wyjazdowych Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania organizatora o rezygnacji, drogą e-mailową.
Opłata za anulowanie rezerwacji i opłaconego warsztatu wyjazdowego:
Przy wpłaconej Opłacie Rejestracyjnej – Zaliczka: wynosi 100% wartości opłaty.
Przy wpłaconej Opłata Całość:
– opłąta za rezygnację do 31.09.2024 wynosi 75% ceny ReTreatu.
– opłata za rezygnację po 31.09.2024 wynosi 100% ceny ReTreatu.
Organizator dopuszcza możliwość znalezienia zastępczej osoby na miejsce Uczestnika.

0